fbpx

Mediană (F)

Esti aici:

Definiție: Valoarea care împarte un șir de numere în jumătăți egale, este valoarea din mijloc.

Pasi de calcul:

  1. sortarea valorilor într-o ordine crescatoare
  2. identificarea numărului de valori din sir (numar par sau impar)
  3. identificarea valorii care împarte șirul în jumătăți egale
  4. pentru un șir cu un număr inpar de valori mediana va fi valoarea plasată în mijlocul șirului
  5. pentru un șir cu număr par de valori, mediana va fi valoarea care rezultă din media celor două valori plasate în mijlocul șirului

Pentru comparatia internă sau externă a elementelor salariale se utilizează următoarele elemente statistice:

Mediana este, de asemenea, cunoscuta sub numele de Cuartila 2, Decila 5 sau Percentila 50 (P50).

Exemplu:

Cazul 1 – un șir cu un număr impar de valori

Șir: 9, 3, 1, 6, 7, 8, 3

Șir sortat: 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9

Mediană = 6

Mediana este valoarea din mijloc, în acest caz este 6, deoarece există trei valori la stânga (1, 3, 3) și trei valori la dreapta (7, 8, 9).

Cazul 2 – un șir cu un număr par de valori

Șir: 3, 1, 2, 4, 5, 8, 6, 9

Șir sortat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Mediană = 4,5

Calcul:

  • identifica valorile care împart șirul în două jumătăți, în acest caz 4 și 5 sunt valorile, deoarece au trei valori la stânga și trei valori la dreapta
  • calculeaza media valorilor plasate în mijloc: (4 + 5) / 2 = 4,5

Doriți să aveți acces nerestricționat la Libraria indicatorilor de HR? Faceți upgrade planului de membru.

Tags:
Table of Contents